Algemene voorwaarden (digitale producten)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop en gratis worden aangeboden door Kind of Asian. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling via www.kindofasian.com houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

 

1 Identiteit van de ondernemer

Naam webwinkel: Kind of Asian (www.kindofasian.com)

Telefoonnummer: 06 8370 3690

Vestigingsadres: 3481LD, Harmelen Nederland

E-mailadres: [email protected]

KVK-nummer: 73693375

BTW nummer: NL002005965B28

 

2 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 9% BTW.

2.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.kindofasian.com geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt na de succesvolle betaling automatisch via email digitaal geleverd.

2.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Kind of Asian (www.kindofasian.com). De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op kindofasian.com beschikbaar. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

2.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Kind of Asian (www.kindofasian.com).

  

 3.Uitsluiting herroepingsrecht

3.1 Definitie herroepingsrecht: de consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

3.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3.3 Door de aard van digitale producten (digitaal inhoud anders dan op een materiele drager) van Kind of Asian (www.kindofasian.com) zijn deze uitgesloten van het herroepingsrecht – mits dit duidelijk en tijdig vóór het sluiten van de overeenkomst, is vermeld en toestemming is gegeven door de consument:

  1. de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

4 Intellectuele eigendomsrechten en gebruik van downloads

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Kind of Asian (www.kindofasian.com). U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om ‘afgeleide werken’ te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

4.3 Kind of Asian (www.kindofasian.com) garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

5 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

5.1 Kind of Asian (www.kindofasian.com) is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

5.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Kind of Asian (www.kindofasian.com). Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

 

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze ‘Algemene voorwaarden’ in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kind of Asian vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen:

Ga hiervoor naar Kind of Asian (www.kindofasian.com)

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.